Project Image

Projektovanje i stručno savjetovanje

Redovna ulaganja u obrazovanje kadrova, eksternim i internim edukacijama, te dugogodišnje iskustvo u branši u kojoj smo zastupljeni, omogućuju nam da ponudimo usluge projektovanja objekata i stručnog savjetovanja za sve vrste građevinskih poslova.

Uz primjenu najmodernijih softvera za proračun i 3D vizualizaciju izrađuju se projekti u najkraćem vremenskom periodu sa velikom tačnošću i mogućnosti da investitor svoj objekat vidi u 3D digitalnom obliku prije same izvedbe što omogućuje još bolje usaglašavanje između investitora i projektanta.