Project Image

Proizvodnja i montaža prefabrikovanih AB objekata

Prefabrikovani AB objekti raznih namjena omogućuju prvenstveno brzu izradu konstrukcije, u prosjeku od početka proizvodnje do montirane konstrukcije potrebno je oko 30 dana.

Što pravi značajne uštede investitoru, u pogledu na vreme utrošeno prije korištenja objekata u komercijalne svrhe.

Nezvanične analize pokazuju uštedu od 30% u vremenu i novcu u odnosu na klasičnu gradnju.

Pored brzine prefabrikovani AB montažni objekti omogućuju proizvodnju i montažu u hladnijim periodima godine, korištenjem betona sa brzim razvojem visokih čvrstoća i proizodnjom elemenata u kontrolisanim uslovima unutar proizvodnog pogona preduzeća. Odjeljenje kontrole kvaliteta svakodnevno vrši ispitivanja osobina betona i betonskih elemenata po pripadajućim standardima. Od oktobra 2018. godine smo vlasnici certifikata o usklađenosti kontrole tvorničke proizvodnje prema normi EN 206, što nas obavezuje na maksimalnu posvećenost kontroli kvaliteta i omogućava izvoz elemenata van

“Inžinjering 1” Jelah u svojoj ponudi sadrži pet vrste programa AB montažnih objekata u zavisnosti od raspona, oblika i namjene objekta:

  1. D-program (Omogućuje raspone do 21 m uz jako ekonomičan utrošak materijala)
  2. A-program (Omogućuje raspone do 32 m idealan za velike proizvodne pogone i skladišta)
  3. T-program Omogućuje raspone od 15 m uz maksimalnu ekonomičnost i brzinu izrade)
  4. I-program (Omogućuje raspone od 33 m uz maksimalnu ekonomičnost i brzinu izrade. Osim primjene u svrhu krovnog nosača za ravne krovove, I nosači su pogodni za korištenje u svrhu spratne grede za veće raspone ali i kao grede za mostovske konstrukcije.)
  5. Olakšane šuplje ploče (Izuzetno visoke karakteristike u pogledu nosivosti, toplotne i zvučne izolacije, mala težina-pogodno u pogledu seizmičke otpornosti jer smanjuje ukupnu težinu objekta u odnosu na klasične spratne konstrukcije. Nudimo 4 debljine ploča d=30 cm, d=32 cm, d=40 cm i d=15 cm koja je posebno pogodna za manje raspone i upotrebu u stambnoj gradnji.)