Project Image

Prodaja i ugradnja betona

Inžinjering 1 d.o.o. posjeduje 2 postrojenja za proizvodnju betona, opremljene dozatorima sa preciznim mjeračima vlage, što nam omogućava da ponudimo transportni beton slijedećih razreda tlačne čvrstoće:

  • MB 20 (C 16/20)
  • MB 25 (C 16/25)
  • MB 30 (C 25/30)
  • MB 40 (C 30/37)
  • MB 45 (C 35/45)
  • MB 50 (C 40/50)
  • MB 60 (C 50/60)

Sa mehanizacijom koja svježi beton može dovesti na mjesto ugradnje i pomoću pumpi za beton može direktno učestvovati pri ugranji samog betona.