Još jedna uspješna poduzetnička priča iz Ilijaša-firma AMA Adriatic

„AMA Adriatic“ je firma koja se bavi proizvodnjom hidrauličnih cilindara, sjedišta za radne mašine i sklapanje elektrokablova za radne mašine. Osnovana je 2007. godine, ali sa proizvodnjom je počela 2008. godine u maju. Ljudski kapital, sa svojim znanjem i sposobnostima je bogatstvo od vitalnog značaja za konkurentnu diferencijaciju, osiguravajući inovacije i usluge kupaca s visokom dodanom vrijednošću.

Za „Reportažu o ilijaškim privrednicima“ razgovarali smo sa Adnanom Hajdarpašićem, direktorom firme AMA Adriatic, sa sjedištem u industrijskoj zoni Donja Luka- Ilijaš. AMA Adriatic je članica italijanske grupacije „Ama“ koja je lider u sektoru dijelova opreme i komponenti za sporu mehanizaciju. U sporu mehanizaciju ulaze poljoprivredne mašine, logističke mašine, viljuškari, dakle sva ona vozila koja koja ne prelaze brzinu 60/h.